Zoeken naar achtergestelde lening

 
achtergestelde lening
 
Achtergestelde lening JPR Advocaten.
De achtergestelde leningen zijn een categorie schulden die na de concurrente schulden komt en vóór de vorderingen van de aandeelhouders, vennoten of andere inbrengers van kapitaal. Indien de financiering alleen is achtergesteld bij de vordering van de bank, dient eerst de bank te worden voldaan en vervolgens deelt de schuldeiser van de zogenaamde achtergestelde lening mee met de uitkering aan de overige concurrente crediteuren.
leningen samenvoegen
Voordelige lening voor ondernemingen Win-winlening Stad Torhout.
Een achtergestelde lening betekent dat u bij een eventueel faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de andere schuldeisers zult staan. Maar via de Win-winlening krijgt u, mocht de kredietnemer in dat geval de achtergestelde lening uiteindelijk niet kunnen terugbetalen, toch nog 30 procent van het niet-terugbetaalde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering fiscale recuperatie.
persoonlijke lening
Achtergestelde lening Lening aanvragen.
Dit brengt de nodige risicos met zich mee voor de kredietnemer, maar wanneer de kredietgever instemt met het verstrekken van een achtergestelde lening is dit een positief signaal naar niet alleen de directie van het bedrijf, maar ook naar de buitenwereld toe.
lening online
Definitie: Achtergestelde lening IEX.be.
Home / Academy / Woordenboek / a / Achtergestelde lening. Een achtergestelde lening wordt bij een faillissement pas terugbetaald nadat alle andere schuldeisers hun geld hebben gekregen. Investeerders krijgen op een achtergestelde lening wel een hogere rente ter compensatie. 0 0 0.
backlinks
Begrippenlijst: A Achtergestelde lening Analist.be.
Een bedrijf hoeft bij een faillissement een achtergestelde lening pas terug te betalen, nadat het gewone obligaties en andere leningen heeft afgelost. Dat levert wel een hoger risico op voor de schuldeiser. Daarom is de rente meestal iets hoger. Een achtergestelde obligatie wordt bij een faillissement van de onderneming, zoals de naam al zegt, achtergesteld bij de rest van de schulden van de onderneming.
freelance webdesigner
Achtergestelde lening Ploum.
Juridische ondersteuning bij een achtergestelde lening. Ploum biedt u graag juridische begeleiding bij een achtergestelde lening. Vragen over achtergestelde leningen, een vendor loan of junior debt? Neem gerust contact op met een van de medewerkers van onze sectie Bankrecht en financieringen.
overeenkomst
Betekenis-definitie achtergestelde lening: Obligatie die in geval van faillissement pas wordt DFB De Financiële Begrippenlijst.
Achtergestelde leningen worden regelmatig gebruikt bij overnames, zoals management buy-outs MBO's. Engels: subordinated loan; junior bond. Zie ook: achterstelling, achtergesteld vermogen, diep achtergesteld, quasi equity, mezzanine, contingent capital, waterfall payment. Vergelijk: achtergestelde obligatie, zwaar achtergestelde obligatie, achtergestelde converteerbare obligatie, achtergesteld deposito, Achtergestelde Leningenfonds.
LOI WET.
Eerste achtergestelde lening onder de Energietransitie Financieringsfaciliteit is verstrekt Nieuwsbericht Nederlands Investerings Agentschap.
NIA stimuleert in samenwerking met BNG Bank en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat investeringen in onvolwassen deelmarkten binnen de energietransitie met de Energietransitie Financieringsfaciliteit ETFF. Met een achtergestelde lening van 8.5 mln. wordt PMC in staat gesteld om met asbest verontreinigd staalschroot op duurzame wijze te recyclen.
Achtergestelde leningen fonds Nederlandse Investeringsinstelling.
Voor iedere euro achtergestelde lening van ALF verstrekt de bank of een andere financier minimaal een gelijk bedrag aan senior lening of eigen vermogen. De omvang van de te verstrekken achtergestelde leningen bedraagt minimaal EUR 150 duizend en maximaal EUR 5 miljoen.

Contacteer ons